/

Brno office

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Vážení klienti,
na základě rozhodnutí vlády je od 10.9.2020 povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.
Prosíme Vás tedy o dodržování nošení roušek, nebo jakékoliv zakrytí dýchacích cest při vstupu
do budovy a pohybu po ní. V prostorách se koná více školení a je zde pohyb více osob. Chráníte jak sebe tak nás.
O povinnosti mít zakryty ústa při školení, rozhoduje školitel.
 
Děkujeme za pochopení a dodržování.
 
 
VÍCE INFORMACÍ NA:
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/